План-конспект уроку на тему Змінний електричний струм. Генератор змінного струму, картинки електричного струму, Myrefs.

01.04.2017

Реферати, курсові, дипломні

План-конспект уроку на тему «Змінний електричний струм. Генератор змінного струму»

Тема уроку. Змінний електричний струм. Генератор змінного струму.

Мета уроку: Дати дітям поняття вимушених електричних коливань та змінного електричного струму. Розповісти про генератор змінного струму Виховати уважність, розвинути спостережливість.

Тип уроку: пояснення нового матеріалу.

Тривалість: 45 хв.

Хід уроку

І. Організаційна частина.

Заходжу в клас, вітаюся, перевіряю склад учнів, роздаю учням зошити для контрольних робіт і роздаю варіанти завдань.

ІІ. Пояснення нового матеріалу.

На попередньому уроці ми розглядали власну частоту коливань у коливальному контурі, та формулу Томсона. Сьогодні ми розглянємо тему “Змінний електричний струм. Генератор змінного струму.»

Вільні електромагнітні коливання завжди затухають за тій чі інший час і тому дуже рідко застосовуються на практиці. Незатухаючі коливання, які можуть тривати як завгодно довго, навпаки, дістали величезне практичне застосування. З одним способом збудження в колі незатухаючих елект-ромагнітних коливань, так званих автоколивань, ви вже ознайомилися. Не менш важливе значення в техніці мають коливання, що виникають під дією зовнішньої ЕРС, яка періодично змінюється.

Такі незатухаючі коливання називаються вимушеними електромагнітними коливаннями.

Прикладом вимушених електромагнітних коливань є звичайний змінний струм, який широко застосовується для освітлення, приведення в рух верстатів, механізмів і машин. Якщо електричне коло під’єднати до джерела змінної ЕРС, на електрони в провіднику діятиме змінна сила, під дією якої смороду почнуть переміщатися. При цьому рух електронів точно повторює характер змін ЕРС. Змінний струм — це по суті вимушені коливання електричних зарядів у провіднику під дією прикладеної змінної ЕРС.

Змінний струм за характером змін сили струму може бути найрізноманітнішим. Найбільш важливими є струми, сила яких змінюється за гармонічним законом, тобто за законом синуса чи косинуса. Саме такі змінні струми виробляють генератори на електростанціях, з такими струмами в багатьох випадках доводиться мати справу в радіотехніці. Тому надалі вивчатимемо лише такі змінні струми.

Для одержання в колі змінного струму, сила якого змінюється синусоїдальне, необхідно увімкнути в коло джерело ЕРС, яка періодично змінюється синусоїдальне: . де – амплітудне значення ЕРС, – циклічна частота змінної ЕРС.

Розглянємо звичайний спосіб одержання синусоїдальної ЕРС, який використовується в техніці для вироблення змінного електричного струму. Плоский прямокутний контур (рамку) обертається навколо осі ОО’, перпендикулярної до ліній індукції апоптозу магнітного поля (мал. 1). Нехай магнітне

малий. 1

поле є однорідним: індукція і контур обертається рівномірно з кутовою швидкістю . Тоді магнітний потік Ф, який пронизує контур у будь-який момент часу . дорівнюватиме:

де – площа, обмежена контуром, а – кут повороту контуру, який відлічується від початкового положення контуру, за якого .

Під час обертання контуру потік Ф періодично змінюється. У зв’язку з цим у контурі виникає періодично змінна ЕРС індукції апоптозу, яка, згідно з законом електромагнітної індукції апоптозу дорівнює:

оскільки

Максимальні значення цієї ЕРС, яке настає . дорівнює . тому

Отже, коли в однорідному магнітному полі рівномірно обертається провідний контур, в ньому збуджується електрорушійна сила, яка змінюється за законом синуса. Під час замикання цього контуру на зовнішнє коло, в колі йтиме синусоїдальний змінний струм

де – максимальні значення сили струму в колі, – активний опір контуру і зовнішньої частини кола, – зсув фазі між коливаннями сили струму і ЕРС. Причини виникнення зсуву фаз розглянємо пізніше.

Змінний струм є гармонічним коливанням, тому назви характеристик механічного коливального процесу зберігаються і за характеристиками змінного струму. А саме: називається амплітудою електрорушійної сили, Іт – амплітудою сили струму, – коловою (циклічною) частотою, – фазою струму. Змінний струм характеризується також періодом Т і частотою струму – причому .

Розглянутий принцип одержання ЕРС лежить в основі будови більшості технічних індукційних генераторів змінного струму.

ІІІ. Закріплення нового матеріалу.

1 Що називають вимушеними електромагнітними коливаннями.?

2 Для одержання в колі змінного струму, сила якого змінюється синусоїдальне, що необхідно зробити?

IV. Домашнє завдання: $25-26.

Може в кого є питання?

Урок закінчено, до побачення.

Студент __________ (Атаманчук О. М)

Вчитель __________ (Чернецький І.З.)

Короткий опис статті: генератор електричного струму

Джерело: План-конспект уроку на тему «Змінний електричний струм. Генератор змінного струму» — картинки електричного струму — Myrefs.org.ua

Також ви можете прочитати