ГЕНЕРАТОР СТАБІЛЬНОГО СТРУМУ

22.07.2015

ГЕНЕРАТОР СТАБІЛЬНОГО СТРУМУ

Генератора стабільного струму прийнято називати пристрою, вихідний струм яких практично не залежить від опору навантаження. Він може знайти застосування, наприклад.в омметрах з лінійною шкалою.

На рис. 1 приведена принципова схема генератора стабільного струму на двох кремнієвих транзисторах. Величина колекторного струму транзистора V2 визначається відношенням

Ік=0,66/R2.

ГЕНЕРАТОР СТАБІЛЬНОГО СТРУМУ

Наприклад, при R2, дорівнює 2,2 к0м. ток колектора транзистора V2 буде дорівнює 0,3 мА і залишається практично постійним при зміні опору резистора Rx від 0 до 30 к0м. При необхідності величина постійного струму може бути збільшена до 3 мА, для цього опір резистора R2 необхідно зменшити до 180 Ом.

Подальше збільшення струму при збереженні високої стабільності його величини при зміні навантаження, так і при збільшенні температури можливе лише при використанні трехтранзисторного генератора, показаного на рис. 2. При цьому транзистори V2 і V3 повинні бути середньої потужності, а напруга другого джерела живлення — 2. 3 рази більше напруги живлення транзисторів V1, V2. Опір резистора R3 розраховується за вищенаведеною формулою, але додатково коригується з урахуванням розкиду характеристик транзисторів.

ГЕНЕРАТОР СТАБІЛЬНОГО СТРУМУ

Від редакції. Транзистори ВС 108 можуть бути замінені на КТ315Г. ВС107-КТ312Б, BD137 — КТ602Б або КТ605Б, 2N3055 — КТ803А.

Короткий опис статті: генератор струму

Джерело: ГЕНЕРАТОР СТАБІЛЬНОГО СТРУМУ

Також ви можете прочитати