Генератор постійного струму

02.04.2017

3.3.6. Генератори постійного струму

Вал генератора примусово обертається. По обмотці збудження (ІВ) протікає струм і створюється магнітний потік. Провідники при обертанні якоря перетинають силові магнітні лінії поля й у них індукується ЕРС, яка через щітки знімається з генератора.

Класифікація генераторів по способу підключення обмоток збудження:

1. Генератор з незалежним збудженням (ГНВ). Обмотка збудження підключається до окремого незалежного джерела (рис. 3.42, а ).

2. Генератор з паралельним збудженням, шунтовой (ГПВ). Обмотка збудження підключається паралельно якорю (рис. 3.42, ).

3. Генератор зі змішаним збудженням, компаундный (ГСВ). Магнітний потік створюється двома обмотками збудження. Одна з них (ОВ1) підключається паралельно якорю, інша (ОВ2) – послідовно (рис. 3.42, б ).

Використовуючи другий закон Кірхгофа, отримуємо рівняння електричної рівноваги для якірній ланцюга:

Генератор постійного струму

Рис. 3.42. Схеми включення генераторів

Генератор постійного струму
.

У двигунах Генератор постійного струму
. в генераторах Генератор постійного струму
.

Характеристики генераторів:

1. Характеристика холостого ходу Генератор постійного струму
Генератор постійного струму
. Так як Генератор постійного струму
. вид характеристики холостого ходу (рис. 3.43, а ) визначається видом залежності магнітного потоку Ф від струму збудження i (рис. 3.43, б ).

Гілку 1 знімається при першому випробуванні машини, гілка 2 при наступних випробуваннях. Залишкова ЕРС Е 0 виникає через залишкової намагніченості, яка є властивістю всіх феромагнітних матеріалів.

Генератор постійного струму

б

Рис. 3.43. Характеристика холостого ходу ( )

і крива намагнічування сталі (б )

2. Зовнішня характеристика Генератор постійного струму
. Вид характеристики визначається рівнянням електричної рівноваги для якірного ланцюга U = E – I я R я .

Генератор постійного струму
Генератор постійного струму

Короткий опис статті: автономні генератори електрики

Джерело: Генератор постійного струму

Також ви можете прочитати